Repeteren


Wij repeteren iedere woensdag vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in het verenigingsgebouw “de Wentelwiek” aan de Anthony Fokkerstraat 33 te Zwijndrecht. Wilt u ook eens komen kijken of luisteren hoe het er aan toegaat bij een shantykoor, kom gerust eens langs! We blijven na afloop van de repetitie ook nog wel eens een uurtje “nazingen”. Hierboven een foto-impressie van de repetities van Shantykoor De Brulboei.